"Sorunlar bitmez,
Çareler tükenmez"


Medyum Recep Kaplan
İnsanların en hayırlısı
İnsanlara en çok faydalı olandır.
Hadis-i Şerif
Recep Kaplan, ''Türkiye'de İlk Vergi Mükellefi'' olan Medyum'dur
Ümitsizseniz Ümit Sizsiniz

Behcet Necatigil
Bizim kudretimizin ulaştığı yerlere onların hayalleri bile ulaşamaz.
Fatih Sultan Mehmed
"İnsan Yenilince değil; Pes edince Kaybeder"
Medyum Recep Kaplan
İmkansız olan nedir bilirmisiniz?
Ben yapamam dediğiniz herşey.
Medyum Recep Kaplan

Mail Adresimiz recepkaplan@recepkaplan.net

YENİLENİYORUZ.....

Lütfen Websitemizde gördüğünüz eksiklerimizi bize bildiriniz...

Türkiye'nin En Kapsamlı Gizli İlimler Sitesi... Çok Yakında Sizlerle...

Dünyaca Ünlü Medyum Recep Kaplan Köşe Yazılarıyla Çok Yakında Sizlerle...

Türkiye'nin En Çok Ziyaret Edilen Medyum'luk Sitesi... Yeni Yüzüyle Çok Yakında Yayında...

Web sitemiz Yenileniyor... Çok Yakında Aktif Olarak Yayındayız....

Galeri Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor...

Rüyalar ve Rüya Tabirleri Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor...

İsimler Sözlüğü ve İsimname Bölümümüzde Çalışmalar Devam Ediyor...

Burçlar Bölümümüz Tamamlandı...

Gizli İlimler Bölümümüzde Çalışmalarımız Devam Ediyor.

''WEB SİTEMİZ YENİLENİYOR''

Tıbben Sağlıklı Olduğu Halde, Rahatsızlık Yaşayanlar

Tıbben Sağlıklı Olduğu Halde Devamlı Rahatsızlık Yaşayan Kişilerin Tedavisi

Görünmeyen Hastalıklar

Resulullah Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Bir Hadisi Şerif?te "Hiçbir hastalık yok ki şifasını Allah (c.c) yaratmasın" Buyuruyorlar


Ahmed Bezzar hazretleri, hadis alimlerindendir. 292 [m. 905] de Filistin?de Remle kasabasında vefat etti. (Müsned) kitabı meşhurdur. Bu kitaptaki hadis-i şeriflerden bazıları: ?Kul birtakım yararlı iş yapmaktayken hastalanacak olsa, Cenab-i Allah , meleklerine şöyle emreder: Kuluma, sağ iken yapmakta olduğu işin karşılığında alacağı sevabın aynısını yazınız!? Bir rivayette şöyle dendi: ?Kuluma, sağlam iken yapmaya başladığı o işinin tam sevabını yazınız!? 
?Cenab-i Allah , her hastalığa bir ilaç yaptı. Hastalık kendi ilacına rastlarsa, Allahü tealanın izniyle yok olur.? 
?Şüphe yok ki Allah, ölüm ve ihtiyarlık dışında, hiçbir hastalığı ilaçsız yaratmadı. Onun için sizlere inek sütlerini tavsiye ederim. Zira o, (sütüne) her bitkiden karıştırır.? 
?Sabahleyin kalkıp, üç sefer ?Allahın kusursuz sözlerine (Kuran-ı Kerime?e) sığınırım? diye dua eden, akşama kadar ona akrep dokunmaz. Aynı duayı akşam olunca da yaparsa akrep ona sabaha kadar zarar veremez.? 
Resulullah (S.A.V) bir hastayı sormaya geldiğinde ona şöyle dua ederdi: 
?Ey insanların Rabbi! Hastalığı gider. Gerçek şifa veren, şifandan başka hiçbir şifa bulunmayan sen, bu hastaya öyle bir şifa ver ki hastalıktan geriye bir şey kalmasın.? 
Resulullah efendimiz yine buyurdu ki: ?Mümin, kendi kendini alçaltmamalıdır!? Bu söz üzerine şöyle soruldu: ?Mümin kendi kendini nasıl alçaltabilir?? Buyurdu ki: ?Gücünün yetmeyeceği belaları istemeye kalkarak.? 

Hastalıkları gidermek için ilaç kullanma ve gerekli tedbirleri alma. Hastalığı giderme gayretleri.
İslam dini insan sağlığına büyük önem vermiştir. Sıhhatli insan, güçlü ve kuvvetli olur. Güçlü kimse ise zayıf insana nisbetle hem kendisi, hem de başkaları için daha yararlıdır. Bu sebeple hadis-i şerifte: "Allah'a göre kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir" (Müslim, Kader, 34) buyurulmuştur.

Sağlık insan için büyük bir nimettir. Peygamber efendimiz (S.A.V): "İki nimet vardır ki insanların bir çoğu onların kıymetini gerektiği gibi bilemediğinden aldanmışlardır. Bunlar, sıhhat ve boş vakittir" (Buhari, Rikak, 1; Tirmizi, Zühd; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 258) buyurmuşlardır. Resulullah (S.AV.): "Allah'ım! bedenime, gözlerime ve kulaklarıma sıhhat ver" (Ebu Davud, Edeb, 101) diye dua ederdi.
Kuran-ı Kerim'de: "Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız" (el-Bakara, 2/195) buyurulur.
İnsanın sağlığına dikkat etmemesi bir nevi kendisini ölüme terk etmesidir. Bu ise dinimizde kesin olarak yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz: "Kendinizi öldürmeyiniz" (en-Nisa, 4/29) buyurur. Dinimizde ölümü temenni etmek de yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde: "Sizden biri ölümü dilemesin? (Buhari, Merda, 19); bir diğerinde de "İnsanların en hayırlısı ömrü uzun ameli güzel olanıdır" (Tirmizi, Zühd, 21) buyurmuştur.

İlk planda sağlığın korunmasını, sağlıklı olmak için bütün tedbirlerin alınmasını emreden İslam dini, hastalanıldığı zaman tedavi olmayı da emretmiştir. Üsame b. Şerik'den nakledildiğine göre bedeviler Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e gelip, "Ya Resulullah! Tedavi olalım mı? diye sorduklarında Efendimiz (S.A.V.): Tedavi olunuz. Çünkü Allah yaratmış olduğu her derdin devasını da yaratmıştır. Ancak bir dert hariç. O da ihtiyarlıktır."(Ebu Davud, Tıb, 1)buyurmuştur. Başka bir hadis-i şerifte de "Her derdin bir devası, her hastalığın bir ilacı vardır. Hastalığın ilacı bulunduğu zaman aziz ve celil olan Allah'ın izniyle iyileşir" (Müslim, Selam, 69) buyurmuştur.
Bu hadis-i şerifler insanı tedavi olmaya teşvik ettiği gibi, henüz tedavisi bilinmeyen hastalıkların da mutlaka tedavilerinin olduğunu, tabiplerin bu konuda usanmadan, bıkmadan araştırma yapmaları gerektiğine de işaret etmektedir. Bazı kimselerin: "Allah'ın mübtela kıldığı her bela ve musibete razı olmadıkça velayet mertebesi tamam olmaz. Binaenaleyh veli için tedavi caiz olmaz" sözü doğru değildir." (Tecrid-i Sarih Terc. XII, 75)

Bir çok hastalar vardır ki, tedavi olundukları halde iyi olmuyorlar, diye bir şüphe hatıra gelebilir. Bu şüphe de şöyle karşılanır: Tedavi olunan hastanın iyi olmaması ya hastalığın hakiki tedavisi bilinmemesinden, yahut da hastalığın teşhis edilememesindendir.
Buna bir örnek vermem gerekirse Mesela ben çıkmış olduğum bir Televizyon programında Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesi Başhekimi diyanetci ve ilahiyatçı Profosörlerle Cin Musallatı konusunu tartışıyorduk. Ben o programda bana imkan tanıyın Bakırköyde bir hasta kalmaz tedavi olmadık demiştim. Çünkü orada birçok kardeşimiz Cin Musallatı olduğu halde çeşitli yanlış teşhisler konarak ilaçla uyutularak tedavi ediliyor. Akıllı insanlara deli muamelesi yapılıyor. Çünkü bir çok doktor meteryalist düşünceye sahip olduğu için Cinin varlığını Büyünün varlığını kabul etmiyor haliyle bir hasta bana cin musallat oldu diyince yada bana büyü yapıldı dediğinde maalesef deli diyip geçiyorlar.

Bir kısım hadis-i şeriflerde mümine isabet eden hastalığın, onun manevi derecesinin yüklenmesine ve günahlarının affına sebep olacağı bildirilmiştir: "Bir müslümana hastalık isabet ederse, hazan vakti ağaç yapraklarının döküldüğü gibi Allah onun hata ve günahlarını döker? (Buhari, Merda, 13).
Bu tedavi olmayı terketmek anlamına gelmez. Öyle olsaydı, Resulullah (S.A.V.) tedavi olmazdı. Oysa o, bütün tedavi yollarına başvurduktan sonra, bir netice alınamazsa sabra, kadere rıza göstermeye teşvik etmektedir.
Tedavi olurken dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Bir defa tabibin ve tedavide kullanılan ilaçların birer sebep olduğuna, gerçek şifayı verenin Allah olduğuna inanılmalıdır.

Alimlerin büyük çoğunluğuna göre helal ve temiz olmayan şeylerle tedavide bulunmak caiz değildir. Mesela şarap ve benzeri haram şeylerle tedavide bulunmak haram kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadis-i şeriflerinde: Haram ile tedavi olmayınız" (Ebu Davud, Tıb, 11), "Şüphesiz ki Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şeylerde yaratmamıştır." (Selamet Yolları, IV, 76), "Şüphesiz ki Allah Teala şarabı haram kılınca ondan bütün faydaları almıştır" (Aynı eser, IV, 77) buyurmuştur.
Tarık b. Süveyd, ilaç için şarap yapmanın hükmünü sorunca Peygamber Efendimiz (S.A.V) Şüphe yok ki o deva değil, bir derttir" (Müslim, Eşribe, 12) buyurmuştur. Şu kadarı var ki bazı fakihlere göre başka bir ilaç bulunmadığı zaman, Müslüman ve mütehassıs bir tabibin göstereceği lüzum üzerine caiz olabilir. Ameliyat olacak hastaların bayıltılmasında zaruret olduğundan uyuşturucu madde kullanılmasında mahzur yoktur.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadis-i şeriflerinde bazı tedavi usullerine de işaret etmiştir. Bir hadis-i şerifinde: "Şifa üç şeydedir: Bal şerbeti içmek, kan aldırmak, vücudu ateşle dağlamak, Fakat ümmetimi ateşle dağlamaktan men ederim" (Buhari, Tıb, 3,4,10; Müslim, Selam, 71) buyurmuştur.
Ebu Said el-Hudri (r.a)'dan rivayete göre bir kişi Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'e gelerek: "Ya Resulullah! Kardeşimin karnı ağrıyor, (ishal oldu)" dedi. Resulullah (s.a.s): Bal şerbeti içir" buyurdu. Sonra adam Hz. Peygamber'e ikinci defa geldi (hastalığının geçmediğini söyledi). Resulullah yine "Bal şerbeti içir" buyurdu. Daha sonra adam üçüncü defa geldi. Hz. Peygamber "Bal şerbeti içir" buyurdu. Adam tekrar gelip "İçirdim (fakat geçmedi)" deyince, Resulullah (S.A.V.): "Allah sözünde doğrudur, fakat kardeşinin karnı yalancıdır" buyurdu. Dördüncü defa içirince iyileşti" (Buhari, Tıb, 4) Resulullah (S.A.V.) "Allah sözünde doğrudur" ifadesinde "Balda insanlar için şifa vardır? (en-Nahl, 16/19) ayetini işaret etmiştir.

Yine Hz. Peygamber (S.A.V): "Yer mantarının (keme) suyu göze şifadır" (Tirmizi, Tıb, 22) buyurmuştur.
Ebu Hüreyre (r.a), "Üç, beş veya yedi yer mantarı alıp sıktım ve suyunu sırça bir kaba koydum. Sonra onunla bir bir cariyenin gözünü sürmeledim, "gözü iyileşti" (Tirmizi, Tıb, 22) demiştir.
Hz. Aişe validemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte de Hz. Peygamber (S.A.V) çörek otu (habbetü's-sevda)'nın ölümden başka her hastaIığa şifa olduğunu bildirmiştir. (Buhari, Tıb, 7).

Dua ile tedavi:

Dua ile tedavi de dinimizde meşrudur. Kuran-ı Kerim'in şifa olduğu bizzat Allah tarafından bildirilmiştir: "Biz, Kur'an'dan öyle ayetler indiriyoruz ki onlar müminler için tam bir şifa ve rahmettir" (el-İsra, 17/82).
Kuran itikadi, ahlaki, ruhi ve sosyal hastalıklara şifadır. Bunda hiç bir tereddüt yoktur. Ancak bedeni hastalıklara da şifa mıdır? Büyük müfessir Kurtubi, tefsirinde Kur'an'ın hem kalp!ere ve hem de bedene şifa olduğunu belirtmiş ve bu konuda deliller serdetmiştir. (Kurtubi, el-Camiu li ahkami'l-Kur'an, X, 316).
İbnü'l-Kayyım "Zadü'l-Mead" isimli eserinde, Resulullah (S.A.V)'in çeşitli hastalıklar için tavsiye etmiş olduğu ilaçları alfabetik olarak sıralamış ve kaf harfinde Kur'an-ı Kerim'i zikrederek, "Kur'an kalbi ve bedeni hastalıklarla dünya ve ahiret hastalıkları için tam bir şifadır" demiştir (Zadü'l-Mead, III, 178).
Hz. Aişe validemizden şöyle rivayet edilmiştir: "Resulullah (S.A.V) hastalandığında kendi üzerine Muavvizat (İhlas, Felak, Nas) surelerini okurdu. Hastalığı şiddetlendiği zaman ona ben okur ve elinin bereketini ümit ederek kendi eliyle kendisini mesh ederdim" (Müslim, Selam, 51).

Yine Hz. Aişe validemizden rivayet edildiğine göre bir kimse hastalandığı zaman Resulullah (s.a.s) onu sağ eliyle mesh ederek şöyle derdi: "Ey insanların Rabbi! Şu hastalığı gider, şifa ver. Ancak sen şifa vericisin. Senin şifandan başka hiçbir şifa yoktur. Bu hastaya öyle bir şifa ver ki, onun üzerinde hiç bir hastalık izi kalmasın? (Müslim, Selam, 46).
Sevgili Okuyucularım Yukarıda örneklerini verdiğim ayet ve hadislerdende anlaşılacağı üzere kainattaki Cenab-i Allah?ın yarattığı birçok ürün insanoğluna Şifa oluyor.Resulullah Efendimiz (S.A.V) çörek otu için bile bu kara ot ölümden başka bir çok hastalığa şifa buyurmuşlar.Ancak dert, sıkıntı, keder ve hastalıklardan kurtulmak için okuyup Allah'a dua etmek ayrı şey, ve bu konularda bana müracaat etmek ayrı birde özellikle her yazımda vurguladığım özelliklede İnternet üzerinden milleti kandıran sözde manevi şifacılık yaptığını iddia eden büyü, efsun şifalı bitkilerle tedavi ettiği iddia eden kişiler ayrı tutmak bunları birbiriyle karıştırmamak. Bu sahtekarların yaptığı birçok çalışma olan Büyü, sihir.İslama ters düşen çalışmaları dinimiz batıl inanç olarak görmüş ve  kesin olarak yasaklanmıştır.
Bir de dert ve hastalıklardan kurtulmak için okuyup dua etmek, doktora gidip tedavi olmaya engel değildir. Dinimiz bunu da emretmiştir.
Bu yazdıklarımı okuyunca sakın olaki Doktor tedavilerini asla aksatmayın önce Doktor tedavisi kesin şart Ben sadece tıbben hiçbir rahatsızlığı tesbit edilmemiş ama Kendisinde Manvi rahatsızlık olan kişilere Cenab-i Allah?ın izniyle vesile olmaya çalışıyorum.

Hepinize Cenab-i Allah?tan Sağlıklı,mutlu,huzurlu günler temenni ederim.

Sevgi, saygı ve dua ile Cenab-i Allah?a emanet olunuz.Seçme Hadisler ve Sözler
Muaz b. Cebel (r.a)?ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz (S.A.V) Şöyle buyurmuştur:
Kim başkasında gördüğü bir ayıbı kınarsa, o ayıp onun da başına gelmeden ölmez.
(Tirmizi, Kıyame, 53)
Her An'ımız Bir Dua
''Allah'ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yakınlaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına ey merhametlilerin en merhametlisi!''
Recep Kaplan İletişim
Ofis Adresi:
Uğur Mumcu Caddesi No: 77/10
G.O.P / Çankaya / Ankara / Türkiye
0 312 447 45 45 (pbx)